Επικοινωνία

Επαφή

Επικοινωνία
Διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ

Τρίπολη
22313
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2721045225

Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email
(προαιρετικό)

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019- 2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" μπορείτε να απευθυνθείτε είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω μηνήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διεύθυνσεις που παρέχονται.