Πίνακας Μαθημάτων

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τμήμα

 

Επιστημονικό Πεδίο

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες - ECTS

Ώρες Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου

Κατηγορία

Θέση

Νοσηλευτικής

 

 

Κλινική Παθολογική – Νοσηλευτική I

Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική  – Νοσηλευτική Χρονίως Πασχόντων

(ΕΠ16701)

Χειμερινό

Ζ’εξάμηνο

8

-

6

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

Παθολογική Νοσηλευτική Ι (ΥΠ16527)

Χειμερινό Ε’εξάμηνο

6

2

3

Υποχρεωτικό

 

 

Κλινική Παθολογική – Νοσηλευτική IΙ

Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική  – Νοσηλευτική Χρονίως Πασχόντων 

(ΕΠ16801)

Εαρινό

Η’εξάμηνο

8

-

6

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (ΥΠ16632)

Εαρινό

ΣΤ’εξάμηνο

7

2

3

Υποχρεωτικό

 

 

 

 

 

 

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική  (ΕΠ16705)

Χειμερινό

Ζ’εξάμηνο

 

8

-

6

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική (ΕΠ16805)

Εαρινό

Η’εξάμηνο

8

-

6

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική (ΥΠ16635)

Εαρινό

ΣΤ’εξάμηνο

4

2

1

Υποχρεωτικό

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας

Ανατομία

(ΥΠ16102)

Χειμερινό

Α’εξάμηνο

6

4

2

Υποχρεωτικό

1

Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική

(ΥΠ16802)

Εαρινό

Η’εξάμηνο

8

-

6

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

 

 

 

 

 

Αθλητικό Μάρκετινγκ

Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

(ΟΔΕ053)

Εαρινό

6ο-8ο εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

1

Διεθνή Οικονομικά

(ΟΔΕ059)

Χειμερινό

5ο-7ο εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

Οικονομικά Αθλητικών Φορέων

(ΟΔ066)

Εαρινό

4ο εξάμηνο

5

3

-

Υποχρεωτικό

 

Διοίκηση Αθλητισμού

Ειδικά Θέματα Αθλητικής Διοίκησης

(ΟΔΕ040)

Εαρινό

6ο-8ο εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

1

Μικροοικονομία

(ΟΔ053)

Χειμερινό

1ο εξάμηνο

5

3

-

Υποχρεωτικό

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις, Αθλητισμός και Πολιτισμός

Διεθνείς Οργανισμοί και Φορείς Συνεργασίας στον Αθλητισμό

(ΟΔΕ041)

Χειμερινό

5ο-7ο εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

1

Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού

(ΜΑ036)

Εαρινό

2ο εξάμηνο

6

3

-

Υποχρεωτικό

 

Ολυμπισμός

Ολυμπιακή Εκπαίδευση

(ΜΑΕ067)

Εαρινό

6ο-8ο εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

1

Φιλολογίας

 

 

 

 

Λαογραφία

Εισαγωγή στη Λαογραφία: Ήθη και Έθιμα

(13Κ11)

Εαρινό

Β’εξάμηνο

5

3

-

Κορμού

1

Λαογραφία: Μνημεία του λόγου

(13Ε6_8)

Χειμερινό

Ε’εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι

(13Ε51 )

Εαρινό

Στ’εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

Λατινική Φιλολογία

 

Ρωμαϊκή μυθιστορία

(13Ε74_18)

Χειμερινό

Ε΄εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

1

Λατινική Δραματική Ποίηση

(13ΚΦ5_15)

Εαρινό

ΣΤ’εξάμηνο

5

3

-

Μάθημα Θεματικού Κύκλου Κλασικής Φιλολογίας

 

Παγκόσμια Λογοτεχνία

 

Παγκόσμια Λογοτεχνία Ι

(13Ε76_18)

Χειμερινό

Ε’εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

1

Παγκόσμια Λογοτεχνία  ΙΙ

(13Ε77_18)

Εαρινό

ΣΤ’εξάμηνο

 

3

3

-

Επιλογής

 

 

Γλωσσολογία

Λεξικολογία – Λεξικογραφία

(13Ε78_18)

Εαρινό

Ε’εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

1

Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

(13Ε79_18)

Εαρινό

ΣΤ’εξάμηνο

3

3

-

Επιλογής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

 

 

 

 

 

Βυζαντινή Ιστορία

Ειδικά Θέματα Σιγιλλογραφίας:

Εισαγωγή στους κοινωνικούς,

πολιτικούς και εκκλησιαστικούς

θεσμούς του Βυζαντίου

(12K9_16)

 

Χειμερινό

Γ’ εξάμηνο

 

5

 

3

 

-

 

Κορμού

 

1

Εισαγωγή στη Νομισματική Ιστορία : Αρχαιότητα,

Ρωμαιοκρατία, Μεσαίωνας

(12EI-5_14=12EA-2_14)

Χειμερινό

Ε’ και Ζ’ εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής

 

 

 

Αρχαιομετρία

Πολιτισμικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες

(12A/ΔΠΑ-4_16=12 A /ΔΠΑ-4_16)

Εαρινό

Η’ εξάμηνο

5

3

-

Κορμού

1

Αρχαιοϋλικά

(12ΕΙ-11_14=12ΕΑ-46_18)

Χειμερινό

Ε’ και Ζ’ εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής

 

 

 

 

Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισμού: Μεσαίωνας, Αναγέννηση

(12EI-11_14=12EA-31_14)

Χειμερινό

Ε’ και Ζ’ εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής

1

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα

(12EI-31_14=12EA-31_14)

Εαρινό

ΣΤ’ και Η’ εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής

 

 

Λατινικά

Επισκόπηση Λατινικής Γραµµατείας

(12Κ18_14)

Χειμερινό

Γ’ εξάμηνο

 

5

3

-

Κορμού

1

Λατινική Ιστοριογραφία

(12ΕΙ-7_14)

Χειμερινό

Ε’ και Ζ’ εξάμηνο

4

3

-

Επιλογής

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

Θεωρητική Πληροφορική

Τεχνητή Νοημοσύνη

(τεχ-νοη)

Χειμερινό

5

4

-

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

1

Αριθμητική Ανάλυση

(αρι-ανα)

Εαρινό

5

4

-

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

Παράλληλοι Αλγόριθμοι

(παρ-αλγ)

Χειμερινό

5

4

-

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

 

 

 

 

 

Επιστήμη Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων

(συστ-δια-δεδ)

Χειμερινό

5

4

-

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

1

Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Γνώσης

(μηχ-μαθ)

 

Εαρινό

5

3

1

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

Επεξεργασία Σημάτων Πολυμέσων

(επε-σημ-πολ)

Εαρινό

5

3

1

Επιλογής Κατεύθυνσης - Πληροφορικής

Οικονομικών Επιστημών

 

 

Οικονομικές Επιστήμες Ι

Λογιστική Ι

(ECO 123)

Χειμερινό

5

3

-

Υποχρεωτικό

1

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

(ECO 337)

Χειμερινό

6

3

-

Επιλογής

 

Οικονομικές Επιστήμες ΙΙ

Λογιστική ΙΙ

(ECO 205)

Εαρινό

5

3

-

Υποχρεωτικό

1

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ECO 347)

 

 

Εαρινό

6

3

-

Επιλογής

 

 

Οικονομικές Επιστήμες ΙΙΙ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

(ECO 333)

Χειμερινό

6

3

-

Επιλογής

1

Φορολογική Φοροδιαφυγή και Οικονομική Πολιτική

(ECO 341)

Εαρινό

6

3

-

Επιλογής

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Εκπαιδευτική Πολιτική

Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης

(ΚΕΠ7)

Χειμερινό

5ο εξάμηνο

4

3

-

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων

(ΚΕΠ24)

Χειμερινό

5ο εξάμηνο

4

3

-

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

Εκπαίδευση Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων

Μεταναστευτική Πολιτική

(ΚΚΠ12)

Χειμερινό

7ο εξάμηνο

 

4

3

-

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

 

 

Αντεγκληματικές     και Σωφρονιστικές Πολιτικές

Αντεγκληματική Πολιτική

(ΚΚΠ10)

Χειμερινό

7ο εξάμηνο

4

3

-

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

1

Σωφρονιστική Πολιτική και Δικαιώματα Κρατουμένων

(ΚΚΠ20)

Χειμερινό

7ο εξάμηνο

4

3

-

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό

Ειδικά Θέματα Παραβατικότητας και Κοινωνικού Ελέγχου

(ΕΕ42)

Εαρινό

6ο εξάμηνο

3

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 

 

Πολιτική Επιστήμη Ι

Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Χειμερινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

1

Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

 

Χειμερινό

 

5

 

3

 

-

 

Ελεύθερης Επιλογής

Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

 

 

Πολιτική Επιστήμη II

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς

Χειμερινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

1

Πολιτική και Νεωτερικότητα : Η δημόσια σφαίρα στην εποχή του διαδικτύου

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον

 

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις I

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις : Μέση Ανατολή και Καύκασος

Χειμερινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

1

Βία και Πολιτική

Εαρινό

5

3

-

Κορμού

Θρησκεία και Πολιτική

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις II

Περιβάλλον και Πολιτική

Χειμερινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

1

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες

Εαρινό

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεατρικών Σπουδών

 

 

 

Θέατρο του 20ου αιώνα

Ιστορία και δραματολογία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος αιώνας

(02ΥΕ020)

Εαρινό

Δ’εξάμηνο

4

3

-

Υποχρεωτικό

1

Μορφές και είδη του Νεοελληνικού Θεάτρου

(34ΕΧ129)

Χειμερινό

Ε’ή Ζ΄ εξάμηνο

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Σκηνοθετικές προσεγγίσεις στο αρχαίο δράμα

(03ΤΕ001)

Χειμερινό

Γ’εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

Παιδαγωγική

Παιδαγωγική του θεάτρου I: Η διδακτική του θεάτρου στην Εκπαίδευση

(02ΥΧ004)

Χειμερινό

Α’ εξάμηνο

4

3

-

Υποχρεωτικό

1

Παιδαγωγική του Θεάτρου V: Η Ψυχοπαιδαγωγική της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση

(34ΕΧ014)

Εαρινό

ΣΤ’ ή Η’ εξάμηνο

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Παιδαγωγική του Θεάτρου VI: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε κοινωνικούς χώρους & φορείς

(34ΕΕ013)

Χειμερινό

Ε’ή Ζ’ εξάμηνο

 

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

 

Χορός

Εισαγωγή στο Χορό: Θεωρία και Πράξη

(01YX050)

Χειμερινό

Α’εξάμηνο

5

3

3

Υποχρεωτικό

 

 

 

 

1

Χορός: Σύγχρονες και Μεταμοντέρνες πρακτικές στον Χορό

(34EE506)

Εαρινό

ΣΤ’ ή Η’ εξάμηνο

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

 

Χορός I: Χορογραφία

(03XΕ010)

Χειμερινό

Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής Κατεύθυνσης

 

 

Υποκριτική και Σκηνοθεσία

Σκηνοθετικά Ρεύματα, θεωρία και εφαρμογές

(02ΥΕ009)

Χειμερινό

Γ’ εξάμηνο

5

3

-

Υποχρεωτικό

1

Υποκριτική και Κοινωνία II: Το Εθνόδραμα και το Θέατρο Ντοκουμέντο

(34ΕΕ201)

Εαρινό

ΣΤ’ ή Η’ εξάμηνο

5

3

-

Ελεύθερης Επιλογής

Υποκριτική I

(03ZX001)

Χειμερινό

Ε’ ή Ζ’εξάμηνο

5

3

-

Επιλογής Κατεύθυνσης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Συνόλου Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Τμήμα

 

 

Επιστημονικό Πεδίο

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος

Νοσηλευτικής

 

 

Κλινική Παθολογική – Νοσηλευτική I

ΕΠ16701

Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική  – Νοσηλευτική Χρονίως Πασχόντων

 

Εφαρμογή και τη βελτίωση δεξιοτήτων στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς (άτομα ή ομάδες) με οξέα ή χρόνια παθολογικά προβλήματα υγείας σε δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας (δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων στην κοινότητα, κλινικές, τμήματα, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες, εργαστήρια νοσοκομείου).

ΥΠ16527

Παθολογική Νοσηλευτική Ι

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με την εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας, σε ενήλικες ασθενείς με οξέα ή χρόνια παθολογικά νοσήματα καθώς και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική. Βασικές έννοιες για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ενήλικες ασθενείς με οξέα και χρόνια παθολογικά νοσήματα. Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με οξέα και χρόνια παθολογικά νοσήματα.

 

 

Κλινική Παθολογική – Νοσηλευτική IΙ

ΕΠ16801

Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική  – Νοσηλευτική Χρονίως Πασχόντων 

 

Εφαρμογή και τη βελτίωση δεξιοτήτων στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς (άτομα ή ομάδες) με οξέα ή χρόνια παθολογικά προβλήματα υγείας σε δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας (δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων στην κοινότητα, κλινικές, τμήματα, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες, εργαστήρια νοσοκομείου).

ΥΠ16632

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

 

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με την εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας, σε ενήλικες ασθενείς με οξέα ή χρόνια παθολογικά νοσήματα καθώς και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.

 

 

 

 

 

 

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας

ΕΠ16705

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική 

Εφαρμογή και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών, σε αντίστοιχες μονάδες αυξημένης και εντατικής φροντίδας και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών με επείγοντα προβλήματα υγείας και των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς και των οικογενειών τους.

ΕΠ16805

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική

Εφαρμογή και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών, σε αντίστοιχες μονάδες αυξημένης και εντατικής φροντίδας και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών με επείγοντα προβλήματα υγείας και των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς και των οικογενειών τους. Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της νοσηλευτικής φροντίδας στις αντίστοιχες μονάδες και τμήματα επείγουσας και αυξημένης φροντίδας.

ΥΠ16635

Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας – Επείγουσα Νοσηλευτική

 

Καθορισμός των βασικών αρχών υποστήριξης, ανεξαρτήτως του αιτίου εισαγωγής στη ΜΕΘ, αλλά και γνώση των αρχικών διαφοροδιαγνωστικών βημάτων, της θεραπευτικής αγωγής και της πρόληψη των επιπλοκών που προκαλούνται κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Βασικές έννοιες για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Νοσηλευτικοί ρόλοι για τη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Κλινική Νοσηλευτική Αυξημένης Φροντίδας

ΥΠ16102

Ανατομία

 

Περιγραφική ανατομική του ανθρωπίνου σώματος (Μυοσκελετικό σύστημα, Νευρικό σύστημα και Εγκέφαλος - Νωτιαίος μυελός, Ειδικά Αισθητήρια Όργανα, Δέρμα και μαζικός αδένας, Ενδοκρινείς αδένες, Τράχηλος, Ώμος - Άνω άκρο, Ισχίο - Κάτω άκρο, Θώρακας και Αναπνευστικό σύστημα, Καρδιά – Κυκλοφορία, Αιμοφόρο Κυκλοφορικό σύστημα, Πεπτικό σύστημα, Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος, Πάγκρεας, Ουροποιητικό σύστημα).

ΥΠ16802

Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική

 

Εφαρμογή και βελτίωση δεξιοτήτων στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που χρήζουν παρεμβατικής-χειρουργικής φροντίδας/αποκατάστασης, σε κλινικές, τμήματα, εξωτερικά ιατρεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών χειρουργικού τομέα νοσοκομείου ή υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εφαρμογή νοσηλευτικών διαδικασιών και τεχνικών, Επικοινωνία με το χειρουργικό ασθενή και το υποστηρικτικό του περιβάλλον, Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης/αποκατάστασης/ Διεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα, Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με γυναικολογικές παθήσεις, με καρκίνο και ηλικιωμένους ασθενείς.

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

 

 

 

 

 

Αθλητικό Μάρκετινγκ

  ΟΔΕ053

Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

 

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά

1.Τι είναι οι ΜΚΟ, ποιες είναι οι κατηγορίες τους και ποιες οι διαφορές τους από τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2.Πως επηρεάζει το εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον τη λειτουργία των ΜΚΟ

3.Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των ΜΚΟ

4.Πως περιγράφονται και με τι κριτήρια τμηματοποιούνται οι πελάτες των ΜΚΟ

5.Πως διοικείται στρατηγικά ένας ΜΚΟ

6.Πως διαμορφώνεται ένα επιχειρηματικό πλάνο για τους ΜΚΟ

7.Τι περιλαμβάνει το σχέδιο μάρκετινγκ για έναν ΜΚΟ

8.Πως γίνεται η χρηματοδότηση και ο οικονομικός έλεγχος των ΜΚΟ

9.Πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ

ΟΔΕ059

Διεθνή Οικονομικά

 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στο διεθνές εμπόριο (αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου). Αποτελεί μια εισαγωγή για τα διεθνή οικονομικά θέματα. Τα θέματα που αναλύονται περιλαμβάνουν κέρδη από το εμπόριο και τη διανομή τους, ανάλυση του προστατευτισμού, στρατηγικές εμπορικών φραγμών, δασμοί και φόροι το εμπορικό έλλειμμα, καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητική παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος.

ΟΔ066

Οικονομικά Αθλητικών Φορέων

 

Το μάθημα «Οικονομικά Αθλητικών Φορέων» αναλύει τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της οικονομικής επιστήμης σε τρεις μεγάλης σημασίας τομείς του αθλητικού περιβάλλοντος όπως είναι: (α) το περιβάλλον του επαγγελματικού αθλητισμού και των ιδιωτικών αθλητικών επιχειρήσεων, (β) το περιβάλλον του μη κερδοσκοπικού τομέα του αθλητισμού-σύλλογοι,  και (γ) το περιβάλλον των αθλητικών γεγονότων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

Τις ιδιαιτερότητες του αθλητισμού ως οικονομικό φαινόμενο, την προσφορά του αθλητισμού από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την οικονομική οργάνωση της αγοράς του επαγγελματικού αθλητισμού, την έννοια της ζήτησης στον αθλητισμό και τους τρόπους μέτρησής της, την έννοια της αβεβαιότητας αποτελέσματος και της αγωνιστικής ισορροπίας, την αγορά εργασίας στον επαγγελματικό αθλητισμό, την έννοια του οικονομικού αντίκτυπου αθλητικών γεγονότων και εγκαταστάσεων και τους τρόπους μέτρησής του, το θεωρητικό πλαίσιο των ανωτέρω ενοτήτων και τις σχετικές εμπειρικές έρευνες.

 

Διοίκηση Αθλητισμού

ΟΔΕ040

Ειδικά Θέματα Αθλητικής Διοίκησης

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Ορίζουν τη διαχείριση του αθλητισμού και να συζητήσουν τη φύση και την έκταση των ευκαιριών στη βιομηχανία του αθλητισμού

•Εξηγούν τη σημασία της επαγγελματικής προοπτικής

•Εκθέτουν κρίσιμες επαγγελματικές δεξιότητες και συμπεριφορές

•Αξιολογούν κριτικά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα τμήματα της βιομηχανίας

•Εξηγούν τη σημασία των ηθικών, νομικών και κοινωνιολογικών εννοιών στη διαχείριση του αθλητισμού

•Επιδεικνύουν κατανόηση των θεωριών της διαχείρισης, της ηγεσίας, και της οργανωτικής συμπεριφοράς, και το πώς αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται στις αθλητικές επιχειρήσεις

•Προσδιορίζουν ερευνητικά ερωτήματα στην αθλητική διαχείριση και να αποδεικνύουν την ικανότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν δημοσιευμένη έρευνα

ΟΔ053

Μικροοικονομία

 

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή των φοιτητών στη σύγχρονη Μικροοικονομική, δηλαδή την επιστήμη εκείνη που ασχολείται με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Τέτοιες επιμέρους μονάδες είναι οι καταναλωτές, οι παραγωγοί, οι επενδυτές κλπ. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύονται η προσφορά και η ζήτηση στις αγορές προϊόντων. Στο τρίτο μέρος, τέλος, εξετάζεται ο προσδιορισμός των τιμών στις διαφορετικές μορφές αγορών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

1.Τι είναι τα οικονομικά και ποιες οι βασικές αρχές που διέπουν την οικονομική επιστήμη

2.Ποια τα οφέλη από το εμπόριο

3.Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά και με ποιον τρόπο οι αγορές αυξάνουν την ευημερία

4.Τις αστοχίες της αγοράς και τους τρόπους παρέμβασης στην αγορά

5.Το πώς δαπανά ο καταναλωτής το εισόδημά του και τον τρόπο που λαμβάνει τις αποφάσεις του

6.Ποιες αποφάσεις λαμβάνει ο παραγωγός για την παραγωγή των αγαθών και με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές

7.Τη λειτουργία των διαφόρων μορφών αγοράς: τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός

8.Τα οικονομικά του κοινωνικού κράτους

Να χρησιμοποιεί διαγράμματα και μεθοδολογία βασικής οικονομικής ανάλυσης

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις, Αθλητισμός και Πολιτισμός

ΟΔΕ041

Διεθνείς Οργανισμοί και Φορείς Συνεργασίας στον Αθλητισμό

 

Το μάθημα έχει ως σκοπό την κατανόηση από τους φοιτητές του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της διεθνούς κοινωνίας στον τομέα του αθλητισμού με έμφαση στη λειτουργία των διεθνών θεσμών και οργανισμών και φορέων συνεργασίας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες έννοιες της διεθνούς οργάνωσης και τη σύνδεσή τους με τον τομέα της διεθνούς οργάνωσης του αθλητισμού Το μάθημα στηρίζεται στην μελέτη των βασικών εννοιών της διεθνούς οργάνωσης στην πορεία προς και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν εργαλεία κατανόησης της δυναμικής πορείας της διεθνούς κοινωνίας τον τομέα της διεθνούς αθλητικής οργάνωσης.

ΜΑ036

Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να κατανοήσουν τους στόχους της φιλοσοφικής και ιστορικής προσέγγισης του Αθλητισμού.

2.Να κατανοήσουν τις μεθόδους ιστορικής έρευνας, να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν στην έρευνα και να αντιληφθούν τα προβλήματα εφαρμογής τους.

3.Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρίες για τη γέννηση του Αθλητισμού.

4.Να γνωρίσουν την αθλητική παράδοση διαφορετικών λαών.

5.Να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν την προέλευση του αθλητισμού και την ανάπτυξή του στην Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο και τη Σύγχρονη Εποχή.

6.Να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τη σχέση του Αθλητισμού με την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τον πόλεμο, την ψυχαγωγία κ.λ.π.

7.Να προσεγγίσουν και να εξετάσουν τις κοινωνικές, ηθικές και φιλοσοφικές παραμέτρους του αθλητισμού.

8.Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σχέση πολιτικής και αθλητισμού.

9.Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη των Αρχαίων Πανελλήνιων Αγώνων και τις Κοινωνικές τους επιπτώσεις.

10.Να γνωρίσουν και να προσεγγίσουν την έννοια της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως εκπαιδευτική ιδέα.

11.Να κατανοήσουν την πολυπολιτισμική διάσταση του Ολυμπισμού.

 

 

 

 

Ολυμπισμός

ΜΑΕ067

Ολυμπιακή Εκπαίδευση

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να προσεγγίσουν ιστορικά και να γνωρίσουν το ιστορικό δημιουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Ολυμπιακών Προγραμμάτων.

2.Να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης και εφαρμογής των Ολυμπιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

3.Να προσεγγίσουν επιστημονικά, να αναλύσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες Ολυμπιακή Παιδαγωγική, Ολυμπιακή Παιδεία, Ολυμπισμός  και τους τρόπους διδασκαλίας τους.

4.Να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και της εφαρμογής της στα σχολεία.

5.Να εξοικειωθούν με τις πρακτικές εφαρμογής και τα προβλήματα ενός προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης όπως εφαρμόστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και την αξιολόγησή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλολογίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαογραφία

13Κ11

Εισαγωγή στη Λαογραφία: Ήθη και Έθιμα

 

Εισαγωγή στις λαογραφικές σπουδές: Ο ιδρυτής της ελληνικής Λαογραφίας Ν.Γ. Πολίτης και το έργο του. Ορισμός, περιεχόμενο και σκοπός της Λαογραφίας. Η διεθνής και ελληνική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Ταξινόμηση-οργάνωση της λαογραφικής ύλης. Παραδοσιακή και Νεωτερική Λαογραφία. Οι έννοιες λαός-λαϊκός, παράδοση παραδοσιακός. Αξία και απαξία της παράδοσης. Παράγοντες που στράφηκαν εναντίον της παράδοσης. Τα γνωρίσματα των εκδηλώσεων του λαϊκού Πολιτισμού. Οι μέθοδοι της Λαογραφίας, οι θεωρητικές κατευθύνσεις της και οι συναφείς επιστήμες. Σύντομη ιστορική αναδρομή στην προσέγγιση ελληνικών λαογραφικών θεμάτων. Ήθη και έθιμα : Γέννηση-γάμος-θάνατος, εθνική ζωή, η καθημερινότητα, το εθιμικό δίκαιο και η θρησκευτική συμπεριφορά. Έθιμα αγροτογεωργικής λατρείας. Ανθοφόροι και ευκαρπικοί άγιοι. Άγιοι προστάτες της βλάστησης. Άγιοι προστάτες της σποράς. Ευγονικές-ευφορικές-ευκαρπικές-αντιβασκάνιες φυλακτικές ενέργειες .

13Ε6_8

Λαογραφία: Μνημεία του λόγου

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής : Αινίγματα, ξόρκια ή επωδές, ευχές και κατάρες, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια, μύθοι, παραμύθια, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις, ρίμες, παραλογοτεχνία, τοπωνύμια, λαογραφικές λέξεις και ονόματα. Λαϊκό θέατρο. Γραπτός και προφορικός λόγος στη λαϊκή παράδοση. Λαογραφία και έντυπες πηγές. Δημοσιογραφικός λόγος και παροιμία. Έντυπη λαϊκή ποίηση της Καρπάθου. Μορφή-λειτουργία-σημασία. Έντυπη Λαϊκή ποίηση της Κάσου. Ειδικά θέματα μέσα στο δημοτικό τραγούδι : Η ζωή κι ο θάνατος. Η ετερότητα. Ο έρωτας, το προξενιό και ο γάμος σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους. Η κατάρα. Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά.

 

13Ε51

Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι

 

Παροιμιακός λόγος : Η έννοια της παροιμίας. Ιστορική αναδρομή –εκδόσεις. Τα παροιμιακά είδη. Η προέλευση των παροιμιών. Η ποιητικής τους διάσταση. Τρόποι κατάταξης παροιμιών. Αντωνυμία και συνωνυμία των παροιμιών. Οι πλατυσμοί των παροιμιών. Παροιμία και αίνιγμα. Παροιμία και παραμύθι. Η παροιμία σε λογοτεχνικά κείμενα. Η κατάταξη των παροιμιών. Η διεθνής κατάταξη των παροιμιών. Η λειτουργικότητα των παροιμιών σήμερα. Τα γνωρίσματα της παροιμιακότητας. Οι διεθνείς παροιμιολογικές σπουδές.  Παραμύθι : Οι πρώτες εκδόσεις παραμυθιών. Σχέση μύθου και παραμυθιού. Θεωρίες για την προέλευση των παραμυθιών. Μέθοδοι ανάλυσης παραμυθιών. Η μελέτη των ελληνικών παραμυθιών. Ο Richard Dawkins και το ελληνικό παραμύθι. Τα χαρακτηριστικά των παραμυθιών. Υφολογικά στοιχεία. Δομικά στοιχεία. Η έρευνα του Max Lutti. Η παιδαγωγική διάσταση των παραμυθιών

Λατινική Φιλολογία

13Ε74_18

Ρωμαϊκή μυθιστορία

 

Εισαγωγή στις ευτράπελες ιστορίες μυθοπλασίας του Πετρώνιου (Σατυρικά) και του Απουλήιου (Μεταμορφώσεις ή ο Χρυσός Γάιδαρος). Η διδασκαλία μπορεί να επικεντρωθεί στις διάσημες ενότητες του Δείπνου του Τριμαλχίωνα και της διήγησης για τον Έρωτα και την Ψυχή. Θα εξεταστούν τα ζητήματα των λογοτεχνικών προτύπων, του αναγνωστικού κοινού, της αλληγορικής-μυητικής ερμηνείας και της επίδρασης των έργων αυτών στη μεταγενέστερη λογοτεχνία. Θα αναλυθεί η αφηγηματική λειτουργία των μοτίβων του έρωτα, του ταξιδιού, της μαγείας και της διήγησης ιστοριών μέσα στα έργα. Εφόσον το μάθημα επιλεγεί από φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων τα κείμενα μπορούν να διδαχθούν από μετάφραση.

13ΚΦ5_15

Λατινική Δραματική Ποίηση

 

Η γένεση και η ανάπτυξη του δράματος στην αρχαία Ρώμη. Η ελληνική επίδραση και σχέση των δραματουργών με την ελίτ. Τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της fabula palliata και της ρωμαϊκής τραγωδίας. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της τραγωδίας του Σενέκα. Διδασκαλία από το πρωτότυπο ενός τουλάχιστον έργου ή μιας ανθολογίας κειμένων.

 

Παγκόσμια Λογοτεχνία

13Ε76_18

Παγκόσμια Λογοτεχνία I

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της παγκόσμιας λογοτεχνίας ως μιας κατηγορίας παραγωγής, έκδοσης και διακίνησης των λογοτεχνικών κειμένων διαφορετικών πολιτισμών, από την αρχαιότητα ώς και τον 21ο αιώνα. Στο μάθημα Παγκόσμια Λογοτεχνία Ι που προσφέρεται κατά το χειμερινό εξάμηνο, εξετάζονται αντιπροσωπευτικά έργα από διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, γραμμένα από συγγραφείς με διαφορετικό κοινωνικό, φυλετικό και εθνικό υπόβαθρο, που ανήκουν στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Στόχος είναι η κατανόηση των έργων και της λογοτεχνικής, ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας τους, με έμφαση στην πολιτισμική διαφορά, τη συγκριτική εξέταση και τη διεπιστημονική ανάλυση.

13Ε77_18

Παγκόσμια Λογοτεχνία II

 

Στο μάθημα Παγκόσμια Λογοτεχνία ΙΙ που προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο, οι φοιτητές εξοικειώνονται με αντιπροσωπευτικά έργα από διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, γραμμένα από συγγραφείς με διαφορετικό κοινωνικό, φυλετικό και εθνικό υπόβαθρο, που ανήκουν τόσο στη «δυτική» όσο και στη «μη δυτική» παράδοση, εκτός της ευρωπαϊκής (δηλαδή στη βορειοαμερικανική και στη νοτιοαμερικανική λογοτεχνία, καθώς και στις λογοτεχνίες της Ασίας, της Αφρικής και της Αυστραλίας). Στόχος είναι η κατανόηση των έργων και της λογοτεχνικής, ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας τους, με έμφαση στην πολιτισμική διαφορά, τη συγκριτική εξέταση και τη διεπιστημονική ανάλυση.

 

 

Γλωσσολογία

13Ε78_18

Λεξικολογία – Λεξικογραφία

 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη σύγχρονη λεξικολογία και λεξικογραφία. Θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση της «λέξης» και του λεξικού αποθέματος της ελληνικής γλώσσας με την εφαρμογή σύγχρονων λεξικολογικών μεθόδων ενώ θα εξεταστούν βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές της σύγχρονης λεξικογραφίας και η σχέση  της με την λεξικολογία.

13Ε79_18

Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

 

Εφαρμογή των γενικών αρχών της ανάλυσης της γλώσσας στην οργάνωση διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. Μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές, προβλήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

 

 

 

 

 

 

 

Βυζαντινή Ιστορία

12K9_16

Ειδικά Θέματα Σιγιλλογραφίας:

Εισαγωγή στους κοινωνικούς,

πολιτικούς και εκκλησιαστικούς

θεσμούς του Βυζαντίου

 

Περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή στη Σιγιλλογραφία :

-Ορισμός

- Υλικά και τρόποι κατασκευής

- Συγκρότηση μεγάλων συλλογών

- Επισκόπηση της εικονογραφίας

-Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας

• Τυπολογία σφραγίδων

• Επιγραφές σφραγίδων

•  Χρονολογημένες σφραγίδες

Αυτοκρατορικές σφραγίδες

- Πατριαρχικές σφραγίδες

- Σφραγίδες κομμερκιαρίων

- Σφραγίδες μελών μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών

- Σφραγίδες αναρτημένες σε έγγραφα με χρονολογία έκδοσης

•   Σφραγίδες υψηλόβαθμων αξιωματούχων και κρατικών λειτουργών

-Η διοίκηση του Παλατιού

-H κεντρική διοικητική μηχανή

- H στρατιωτική διοίκηση

- H απονομή της δικαιοσύνης

- Η διοίκηση των Επαρχιών

12EI-5_14=12EA-2_14

Εισαγωγή στη Νομισματική Ιστορία : Αρχαιότητα,

Ρωμαιοκρατία, Μεσαίωνας

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχαία Ελληνική νομισματική

·         Η προκερματική περίοδος ή η περίοδος του αντιπραγματισμού

·         Η γένεση του κερματόμορφου νομίσματος: πρώτες ύλες και τεχνικές παραγωγής

·         Σταθμοί στην εξέλιξη της νομισματοκοπίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

·         Σταθμοί στην εξέλιξη της νομισματοκοπίας των ελληνιστικών χρόνων.

Ρωμαϊκή νομισματική (5η – 8η εβδομάδα)

·         Σταθμοί στην εξέλιξη του πρώιμου ρωμαϊκού νομισματικού συστήματος

·         Το ρωμαϊκό νομισματικό σύστημα κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους (1ος αι. π.X- αρχές 4ου αι. μ.X.)

·         Η εικονογραφία των ρωμαϊκών νομισμάτων

·         Η νομισματοκοπία των ελληνικών πόλεων κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους

Μεσαιωνική νομισματική (9η – 13η εβδομάδα)

·         Σταθμοί στην εξέλιξη της δυτικής μεσαιωνικής νομισματοκοπίας (5ος –15ος αιώνας)

·         Σταθμοί στην εξέλιξη της βυζαντινής νομισματικής (5ος –15ος αιώνας)

·         Νομίσματα της Φραγκοκρατίας (1204-1566)

·         Η νομισματική κυκλοφορία στην Ανατολική Μεσόγειο από τα τέλη του 13ου αιώνα έως το 1453.

 

 

 

Αρχαιομετρία

12A/ΔΠΑ-4_16=12 A /ΔΠΑ-4_16

Πολιτισμικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ορισμός, ιστορία, εξέλιξη και περιεχόμενο των Νέων Τεχνολογιών
 • Τεχνολογίες για το χαρακτηρισμό, και ανάλυση υλικών και αντικειμένων συλλογών, μουσείων και εκπαιδευτικών ενοτήτων
 • Τεχνολογίες για την αποτύπωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση υλικών και αντικειμένων συλλογών, μουσείων και εκπαιδευτικών ενοτήτων
 • Εργαλεία για την έρευνα κλειστών χώρων – μικρής κλίμακας (τηλεπισκοπήσεις, χαρτογραφήσεις, οπτικοποίηση χώρων, φωτογραμμετρία).
 • Εργαλεία για την έρευνα ανοιχτών, υπαίθριων χώρων – μεγάλης κλίμακας (τηλεπισκοπήσεις, χαρτογραφήσεις, οπτικοποίηση χώρων, φωτογραμμετρία).
 • Στατιστική για την ομαδοποίηση αντικειμένων-δεδομένων,
 • Ψηφιακές βάσεις δεδομένων,
 • Τεχνολογίες πολυμέσων και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας μουσείων
 • Τεχνολογίες πολυμέσων και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας χώρων
 • Ερευνητικά προγράμματα αναζήτησης παλαιοπεριβαλλοντικών πληροφοριών (χλωρίδα, πανίδα, παλαιοδιατροφή).
 • Τεχνολογίες εξ αποστάσεως παρακολούθησης μνημείων και χώρων
 • Τεχνολογίες παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κλειστών χώρων
 • Τεχνολογίες παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων ανοιχτών χώρων

 

12ΕΙ-11_14=12ΕΑ-46_18

Αρχαιοϋλικά

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

·         Παρουσιάζονται τα υλικά κατασκευής των έργων τέχνης, τέχνεργων και γεωαρχαιολογικών υλικών. Στη συνέχεια αναλύονται οι φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητές τους καθώς και οι τεχνικές και οργανολογίες για την μελέτη τους.

·         Οι κατηγορίες των παραπάνω αντικειμένων και υλικών ομαδοποιούνται σε :

- Κεραμική

- Μέταλλα

- Οψιανός/Πυριτόλιθος

- Γυαλί

- Ιζήματα

- Κονιάματα

- Χρωστικές

- Ξύλο

- Οστά

- Δέρμα

- Χαρτί

- Οργανικά Κατάλοιπα

- Σύγχρονα Πολιτισμικά Υλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορία της Τέχνης

12EI-11_14=12EA-31_14

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισμού: Μεσαίωνας, Αναγέννηση

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Καθορισμός της έννοιας Ευρωπαίος. Διαχρονική παρουσίαση των ιστορικών και των πνευματικών καμπών που καθόρισαν την ευρωπαϊκή φυσιογνωμία κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της κάθε περιόδου.

Μεσαίωνας

 • Ρωμανική εποχή.
 • Παράγοντες διαμόρφωσης  του γοτθικού ύφους. Κυριότερες κατηγορίες (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, χειρόγραφα και μικρογραφίες). Σημαντικότεροι εκπρόσωποι στην Ιταλία.
 • Διαμόρφωση του διεθνούς γοτθικού ρυθμού: Κάτω Χώρες.

Αναγέννηση

 • Η ανθρωποκεντρική κοσμοθεωρία και η ανανέωση της σκέψης και των τεχνών στην Αναγέννηση.
 • Αναγέννηση και Αρχαιότητα.
 • Η τέχνη της Αναγέννησης
 • Ιταλία 15ος αι. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι: Μπρουνελέσκι, Μασάτσιο, Γκιμπέρτι, Ντονατέλλο, Φρα Αντζέλικο, Πιέρο ντελα Φραντσέσκα, Μαντένια, Μποτιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι.
 • Ιταλία 16ος αι.: Μιχαηλάγγελος, Ραφαήλ, Τιτσιάνο. Γερμανία και Κάτω Χώρες: Γκρουνεβαλντ, Κράναχ, Μπος, Ντύρερ.
 • Διαμόρφωση του κινήματος του Μανιερισμού μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από την τέχνη της Αναγέννησης

12EI-31_14=12EA-31_14

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα

 

Περιεχόμενο μαθήματος

·         Εισαγωγή στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής που εξετάζεται (17ος – 20ος αιώνας).

·         Τα φιλοσοφικά θεμέλια της πνευματικής επανάστασης του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα. Ο ευρωπαϊκός    διαφωτισμός (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία κ.ά.)

·         Ευρωπαϊκό μπαρόκ (τέλη 16ου – μέσα 18ου ): Ιταλία, Γαλλία, Βόρεια Ευρώπη, Κάτω Χώρες, Ισπανία.

·         Μπαρόκ και αρχαία τέχνη.

·         Ροκοκό.

·         Ο κλασικισμός στον χώρο των ιδεών και της τέχνης (18ος-19ος αιώνας)

·         Η  βιομηχανική επανάσταση και οι επιπτώσεις της στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του 19ου αιώνα.

·         Ο γαλλικός και ο βρετανικός φιλελευθερισμός.

·         Το κίνημα του ρομαντισμού.

·         Ο μοντερνισμός.

·         Τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά κινήματα του 19ου και των αρχών του 20ου αι. (Ρεαλισμός, Εμπρεσιονισμός και Μετεμπρεσιονισμός, Συμβολισμός, Αρ νουβώ, Φωβισμός, Εξπρεσιονισμός, Κυβισμός, Φουτουρισμός, Κονστρουκτιβισμός, Μπάουχάουζ, Νταντά, Υπερρεαλισμός) και η σχέση τους με τις νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες  (καπιταλισμός, καταναλωτισμός, εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση).

 

 

 

 

 

 

 

Λατινικά

12Κ18_14

Επισκόπηση Λατινικής Γραµµατείας

 

Περιεχόμενο μαθήματος

·         Έννοια. Χρονικά όρια. Περίοδοι. Κριτήρια και αξιολόγηση περιοδολόγησης. Πηγές.

·         Η επίδραση της ελληνικής γραμματείας σε κάθε περίοδο. Η πατρωνία και ο ελιτισμός στο λογοτεχνικό πεδίο.

·         Η συμβολή της λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ρωμαίων σε συνάρτηση με τους Καρχηδονιακούς και Μακεδονικούς πολέμους.

·         Η λογοτεχνία ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης και ατομικής έκφρασης κατά την ύστερη δημοκρατία.

·         Η λογοτεχνία στην υπηρεσία της ηγεμονικής ιδεολογίας.

·         Οι κίνδυνοι της λογοτεχνικής έκφρασης στην αυτοκρατορική περίοδο.

·         Ο χριστιανισμός ως νέος παράγοντας ανάπτυξης της λατινικής λογοτεχνίας.

12ΕΙ-7_14

Λατινική Ιστοριογραφία

Eιδολογικός προσδιορισμός, γενικά χαρακτηριστικά και ιστορική εξέλιξη. Κύριοι εκπρόσωποι. Σωζόμενα και χαμένα κείμενα.

Αρχαϊκή περίοδος (Κάτων). Κλασική περίοδος (Καίσαρ-Σαλλούστιος). Αυγούστεια περίοδος (Λίβιος). Αυτοκρατορική περίοδος (Τάκιτος). 

Βιογραφία (Νέπως-Σαλλούστιος-Scriptores Historiae Augustae). 

Διδασκαλία ενός κειμένου από μετάφραση 

Οικονομικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικές Επιστήμες Ι

ECO 123

Λογιστική Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να μπορούν να διακρίνουν την έννοια του εσόδου, του κόστους και των εξόδων. Να μπορούν να διαβάζουν και να αντιλαμβάνονται τους λογαριασμούς του ισολογισμού. Να κατανοήσουν την έννοια της διπλογραφικής μεθόδου και να μπορούν να την εφαρμόσουν.

•              Έννοια της λογιστικής

•              Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων

•              Ανάλυση της έννοιας του λογαριασμού και του λογιστικού γεγονότος

•              Λογιστική ισότητα: Ισότητα Ενεργητικού και Παθητικού.

•              Έννοια Εσόδου, Κόστους, Εξόδου.

•              Καταχωρήσεις στο ημερολόγιο

•              Εσωτερικός έλεγχος

•              Λογιστική των βραχυχρόνιων επενδύσεων και των απαιτήσεων από πελάτες

•              Λογιστική των αποθεμάτων και του κόστους πωληθέντων.

•              Η εφαρμογή της Διπλογραφική Μεθόδου.

 

 

ECO 337

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

•              Οικονομικά της Καινοτομία

•              Έρευνα και ανάπτυξη στις επιχειρήσεις

•              Ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές στήριξης καινοτομίας

•              Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καινοτομία

•              Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

 

 

 

 

 

Οικονομικές Επιστήμες ΙΙ

 

 

 

 

 

ECO 205

Λογιστική ΙΙ

•              Λογιστική απεικόνιση και ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των φυσικών πόρων      και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων.

•              Ανάλυση και αναφορά των επενδύσεων σε χρεόγραφα.

•              Χρονική αξία χρήματος.

•              Λογιστική των υποχρεώσεων.

•              Χαρακτηριστικά Α.Ε.

•              Ανάλυση ιδίων κεφαλαίων.

•              Λογιστική απεικόνιση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσεως.

•              Κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών.

•              Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 347

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)

·         Πεδίο εφαρμογής

·         Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

·         Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία.

·         Διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία.

·         Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά).

·         Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

·         Κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης). Εύλογη αξία.

·         Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

·         Ορισμοί ΕΛΠ.

·         Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

·         Σχέδια Λογαριασμών.

·         Ομάδες λογαριασμών.

·         Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

·         Συσχέτιση λογαριασμών ΕΓΛΣ και ΕΛΠ

 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)

·         Εισαγωγή

·         Οικονομικές Καταστάσεις

·         Βασικά σημεία των ΔΛΠ

·         Εννοιολογικό πλαίσιο

·         Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)

ü  Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ü  Διερμηνείες

ü  Κύριες διαφορές μεταξύ ΕΛΠ & ΔΛΠ

ü  Τεχνική μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικές Επιστήμες ΙΙΙ

 

 

 

 

 

ECO 333

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με σύγχρονες έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής και του Διαδικτύου και να γνωρίσουν μέσω των βέλτιστων πρακτικών νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις

1.        Βασικοί Ορισμοί Πληροφορικής

2.        Μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3.        Επίπεδα Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4.        Στρατηγικό Πλαίσιο (Ευρωπαϊκή & Ελληνική  Στρατηγική)

5.        Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

6.        Οριζόντια Θέματα

·         Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα – Ψηφιακή Υπογραφή

·         Cloud

·         Data Centre

·         Διαλειτουργικότητα

·         Σύζευξις

·         Κωδικοποίηση – Προτυποποίηση

·         Ανοικτά Πρότυπα : e-Gif

·         Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Επιχειρησιακή Αναδιοργάνωση

·         Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΑμΕΑ – Προσβασιμότητα

·         Ηλεκτρονικό έγκλημα

7.        Ηλεκτρονική Δημοκρατία & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

8.        Υφιστάμενη Κατάσταση - Κάθετοι Τομείς

·         Υγεία

·         Οικονομία

·         Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

·         Δικαιοσύνη

·         Κοινωνική Ασφάλιση

·         Πολιτισμός

9.        Βέλτιστες Πρακτικές (Taxisnet, ΗΔΙΚΑ, ΑΣΕΠ, e-ΚΕΠ, ΕΣΗΔΠ – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, Διαύγεια, Open Gov, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, κλπ)

10.     Ερευνητικά Προγράμματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 431

Φορολογική Φοροδιαφυγή και Οικονομική Πολιτική

Οι έννοιες της φορολογίας, του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της οικονομικής απάτης απαντώνται όλο και συχνότερα στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι τόσο η οριοθέτηση των ανωτέρω εννοιών αλλά και η συζήτηση και κατανόηση του ρόλου τους στο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο, όσο και η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης ζητημάτων που άπτονται της φορολογίας και της φορολογικής πολιτικής.

Το μάθημα σκοπεύει να καταρτίσει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν στη φορολογική νομοθεσία και ταυτόχρονα επιδιώκει την κατανόηση των επιμέρους αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας, της λειτουργίας και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση του φορολογικού σχεδιασμού δράσης (tax planning)  φυσικών και νομικών προσώπων.

Ο τρόπος διάρθρωσης και λειτουργίας του φορολογικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ισχύουσες οικονομικοπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στη δομή και λειτουργία ενός φορολογικού συστήματος είναι το μέγεθος της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και παραοικονομίας, το μέγεθος του ΑΕΠ, το μέγεθος και η επιλογή της νομικής μορφής των επιχειρήσεων, τα πρότυπα και οι αξίες που επικρατούν στην κοινωνία, ο βαθμός συμμόρφωσης κλπ.

Στην Ελλάδα, πολλοί ισχυρίζονται ότι το φορολογικό πλαίσιο δείχνει να είναι δαιδαλώδες, πολύπλοκο, δύσκολο στην ερμηνεία, δυσνόητο στην εφαρμογή, αντίθετο στην ανάπτυξη και άδικο για την κοινωνία. Η σταθερότητα αυτού φαίνεται πως είναι ελλιπής και οι συχνότατες μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας συνιστούν παράμετρο ανασταλτική για τον προγραμματισμό των προσώπων, φυσικών και νομικών.

 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτική Πολιτική

ΚΕΠ 7

Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το μάθημα στοχεύει στη γνώση, κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση των όρων διαμόρφωσης των πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι βασικοί άξονες του μαθήματος αναλύονται στις εξής επιμέρους θεματικές:

Στον πρώτο θεματικό άξονα αναπτύσσονται οι συνθήκες διαμόρφωσης και ανάδυσης περιφερειακών συσπειρώσεων, με έμφαση στην Ε.Ο.Κ./Ε.Ε., η επίδραση του διεθνούς συστήματος στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και ο μεταβαλλόμενος ρόλος του κράτους μέσα στο πλαίσιο αυτό. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται θεωρητικά σχήματα που στοχεύουν στην ανάλυση και ερμηνεία των μηχανισμών διάχυσης της γνώσης, ρύθμισης και επιβολής κανονιστικών προτύπων στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και των συνακόλουθων διαδικασιών θεσμοποίησης και αποθεσμοποίησης.   

Στο δεύτερο άξονα, η έμφαση δίδεται στην παρουσίαση του ρόλου του πανεπιστημίου ως θεσμού της γνώσης και στις κύριες προτεραιότητες και πολιτικές που αναπτύχθηκαν πρόσφατα στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αποκρυσταλλώνονται μέσα από τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τη διαδικασία της Μπολόνια. Ειδικότερα, παρουσιάζεται και αναλύεται ο Λόγος περί του ρόλου του πανεπιστημίου, όπως έχει αναδυθεί σε διαφορετικές ιστορικές και κοινωνικό-πολιτικές συγκυρίες, αξιοποιώντας τους ιδεότυπους του πανεπιστημίου που ανέπτυξε ο Olsen, και προσεγγίζονται κριτικά ζητήματα που κυριαρχούν σήμερα στη δημόσια και πολιτική ατζέντα, όπως η γνώση ως δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό, το επιχειρηματικό έναντι του χουμπολντιανού πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, συζητούνται ζητήματα που αφορούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και στο ρόλο του πανεπιστημίου στην κοινωνία της γνώσης, στο ρόλο των πανεπιστημιακών, στη μεταβαλλόμενη σχέση διδασκαλίας και έρευνας. Η παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων στοχεύει επιπλέον στην κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στη συγκρότηση της τρέχουσας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.  

Στον τρίτο άξονα παρουσιάζεται και προσεγγίζεται κριτικά η ανάπτυξη της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, όπως διαμορφώθηκε υπό την επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συζητούνται οι σχέσεις κράτους-πανεπιστημίου και ο τρόπος διακυβέρνησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται στο Νόμο 4009/2011. Τέλος, συζητούνται οι επιπτώσεις της πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρουσιάζεται η αρχική διεύρυνση του συστήματος και η   συρρίκνωσή του από το 2007, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη διαμόρφωση των σχετικών δεικτών και στις ευκαιρίες πρόσβασης υποψηφίων από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά στρώματα.

 

 

 

 

 

Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση

ΚΕΠ24

Εκπαίδευση Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα σκοπεύει να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις που ακολούθησε η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία και τον Καναδά σχετικά με την ένταξη των μαθητών με εθνο-πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (παιδιών μεταναστών ή μειονοτήτων). Μελετώνται ζητήματα ταυτότητας, κουλτούρας, ετερότητας, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και πολιτισμικού πλουραλισμού. Αναλύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και πειραματικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο πεδίο της εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών καθώς και της εκπαίδευσης των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής ανάπτυξης των διοικητικών στελεχών στα ζητήματα ετερογένειας, κουλτούρας και υιοθέτησης εργαλείων σεβασμού και αποδοχής του άλλου καθώς και πάταξης ρατσιστικών στάσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου αποτελούν επιμέρους άξονες του μαθήματος. Αντιμετωπίζεται τέλος το θέμα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και διδακτικής.

 

 

 

Κοινωνική Πολιτική

ΚΚΠ12

Μεταναστευτική Πολιτική

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει τη συζήτηση για την έννοια του θεσμικού πλαισίου για την κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής υπό το πρίσμα των μεταναστευτικών ροών.  Επιπλέον παρουσιάζει την εξέλιξη της σχετικής συζήτησης στον κλάδο του δικαίου αλλοδαπών ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά πορίσματα στη χάραξη και άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  θεματικές ενότητες:

Η εξέλιξη του εθνικού θεσμικού πλαισίου

Νέος Μεταναστευτικός Κώδικας

Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντεγκληματικές  και Σωφρονιστικές Πολιτικές

ΚΚΠ10

Αντεγκληματική Πολιτική

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα αφορά στη συνθετική και κριτική διερεύνηση των προτύπων αντεγκληματικής πολιτικής κατά τον 20ο αιώνα και στη σχέση τους με την σύγχρονη αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου. Επιχειρεί να μελετήσει το φαινόμενο ως συστατικό στοιχείο των σύγχρονων μεταβαλλόμενων κοινωνιών και ως τρόπο δόμησης της θεσμοθετημένης εξουσίας.

•Θεματικές ενότητες:

•Θεωρητικό υπόβαθρο της δημόσιας ασφάλειας ως αγαθού

•Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα

•Πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής

•Εφαρμογές στην Ευρώπη

ΚΚΠ20

Σωφρονιστική Πολιτική και Δικαιώματα Κρατουμένων

Περιεχόμενο μαθήματος:

•Νομιμότητα του εγκλεισμού και σκοποί της εκτέλεσης των ποινών κατά της ελευθερίας

•Σωφρονιστικά συστήματα και αντιλήψεις κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη της Σωφρονιστικής Επιστήμης

•Μεταχείριση και δικαιώματα των κρατουμένων σύμφωνα με τις αρχές του ελληνικού σωφρονιστικού δικαίου και τις δεσμεύσεις έναντι διεθνών οργανισμών

•Σωφρονιστική πράξη και «υποκουλτούρες» της φυλακής

ΕΕ42

Ειδικά Θέματα Παραβατικότητας και Κοινωνικού Ελέγχου

Περιεχόμενο μαθήματος:

•Η εγκληματολογική προβληματική και οι σύγχρονες σχολές σκέψης

•Η ανάδυση, εξέλιξη και τα βασικά ρεύματα της Κριτικής Εγκληματολογίας. Διαφορές από την παραδοσιακή εγκληματολογία

•Από τη θεωρία στην πράξη: εφαρμογές σε επιμέρους πεδία του εγκληματικού φαινομένου, όπως η νεανική εγκληματικότητα, εγκλήματα «δρόμου» και «λευκού κολάρου», μεταχείριση των τοξικοεξαρτημένων, η μέτρηση της εγκληματικότητας, η επιλεκτικότητα του ποινικού συστήματος, εγκληματικές υποκουλτούρες κ.ά

Ιδιαίτερη έμφαση στη συγκριτική προσέγγιση με άλλες χώρες της Ευρώπης, η οποία ενδυναμώνεται με τη συμμετοχή του Τμήματος στο ακαδημαϊκό δίκτυο 12 παν/μίων «critical criminology in Europe” και τη διοργάνωση δύο Συνδιασκέψεων το χρόνο, σε διαφορετικό παν/μιο κάθε φορά, με τη συμμετοχή ΔΕΠ και φοιτητικών ομάδων.

 

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Επιστήμη Ι

 

Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές να εμβαθύνουν γενικότερα στη διοίκηση των περιφερειακών και τοπικών μονάδων. Εστιάζει σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και διοίκησης (σημ. όχι σε θέματα επιχειρήσεων). Αρχικά γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων για το θέμα με σκοπό, μεταξύ άλλων, να γίνουν αντιληπτές οι έννοιες της περιφέρειας, των ΟΤΑ, της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας, καθώς και του λεγόμενου «περιφερειακού προβλήματος». Τέλος, αναλύονται εξειδικευμένα τομεακά θέματα σε σχέση με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και διοίκηση όπως αυτά, για παράδειγμα, στους κλάδους των μεταφορών, του πολιτισμού και του τουρισμού.

 

Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, η οργάνωση και η δομή της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, η λειτουργία και οι ασκούμενες αρμοδιότητες των αρμόδιων φορέων και οι προκλήσεις για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα. Μέσω της διδακτέας ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες και αρχές του ελληνικού διοικητικού συστήματος, θα κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξης και, τέλος, θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης  των διοικητικών συστημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και η συγκριτική αξιολόγηση της εθνικής εμπειρίας εφαρμογής της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της εφαρμογής της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από το 1985 μέχρι σήμερα, η οργάνωση και η δομή των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα αποτελέσματα εφαρμογής τους σε τομεακό και χωρικό επίπεδο και, τέλος, οι προκλήσεις της μεταρρύθμισης του μετά το 2020. Μέσω της διδακτέας ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες και αρχές της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία των διαρθρωτικών προγραμμάτων, θα συζητήσουν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής στην Ελλάδα και θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάλυσης των πολιτικών και των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

 

Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς

Το μάθημα διερευνά εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της λειτουργίας των θεσμών, τυπικών και άτυπων, και ειδικότερα τους τρόπους με τους οποίους οριοθετούν τη συμπεριφορά των δρώντων υποκειμένων στο πλαίσιο της κοινωνίας και της πολιτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, οι θεσμοί συνιστούν ένα αυτόνομο ζήτημα ανάλυσης το οποίο διαφωτίζει τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης θεσμών και πολιτικών υποκειμένων μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων εμπειρικών δεδομένων προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα.

 

Πολιτική και Νεωτερικότητα: Η δημόσια σφαίρα στην εποχή του διαδικτύου

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές έννοιες της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Ειδικότερα, οι έννοιες της νεωτερικότητας και της δημόσιας σφαίρας κρίνονται ως απαραίτητοι άξονες ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης του πολιτικού φαινομένου στις σύγχρονες κοινωνίες. Ακόμη, εξετάζει την επίδραση που προκύπτει στα επικοινωνιακά συστήματα και τη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας από τα νέα μέσα επικοινωνίας τα οποία αναπτύσσονται μέσω του διαδικτύου και το είδος των ζητημάτων που προκύπτουν για την πολιτική νεωτερικότητα στον 21ο αιώνα.

 

Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον

 

Η οικονομία του μέλλοντος φαίνεται να απομακρύνεται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά της «σμιτθιανού» τύπου οικονομίας, καθώς όλο και περισσότερα αγαθά παράγονται υπό συνθήκες αυξανόμενων οικονομιών κλίμακας. Στη σύγχρονη οικονομία η δυνατότητα δημιουργίας καινοτομίας αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας πλούτου, ενώ η αξιολογική σημασία των αγαθών μεταβάλλεται σημαντικά καθώς το υποκείμενο της αξίας τείνει να λάβει περισσότερο άυλη μορφή. Οι παραδοσιακές οικονομικές πολιτικές φαίνονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν κυρίως τη μειωμένη σημασία της εργασίας στην κατανομή του πλούτου, τις αυξανόμενες ανισότητες, τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα και την υπερχρέωση της Δύσης και την έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων της νέας οικονομίας και των προκλήσεων που έχουν διαμορφωθεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση,  οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών στα  πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας, οι οικονομίες κλίμακας, ο ανταγωνισμός και οι μορφές αγοράς, το μέλλον της εργασίας και οι ανισότητες πλούτου και εισοδήματος, η σημασία της ανταγωνιστικότητα ως προσδιοριστικός παράγοντας της ευημερίας των χωρών, η υπερχρέωση των χωρών της Δύσης, ο προσδιορισμός της αξίας στη νέα οικονομία και η έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών, οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, η σημασία της ρευστότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων και τα όρια της νομισματικής χαλάρωσης, τα διλήμματα πολιτικής για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες.

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις Ι

 

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις : Μέση Ανατολή και Καύκασος

Το μάθημα εστιάζει στις μη συμβατικές προκλήσεις της διεθνούς ασφάλεια σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα. Αντλώντας παραδείγματα από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, εξετάζει θεωρητικές και πρακτικές όψεις φαινομένων όπως οι εμφύλιες συγκρούσεις με περιφερειακές προεκτάσεις, η διεθνής τρομοκρατία και η χρήση του διαδικτύου από ένοπλους μη κρατικούς δρώντες. Στόχος είναι η μελέτη των μη-κρατικών δρώντων και η κατανόηση των προκλήσεων και των ζητημάτων ασφάλειας στο τόξο αστάθειας από τον Καύκασο μέχρι τη Μέση Ανατολή.

 

Βία και Πολιτική

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες περί πολιτικής βίας και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών. Ειδική μνεία γίνεται σε σύγχρονα φαινόμενα κοινωνικής και πολιτικής εξέγερσης, διεθνικής αλλά και κρατικής βίας. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το φαινόμενο της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων πολιτικής βίας από το τέλος της δεκαετίας του 1960 έως σήμερα και, ειδικότερα, της μετεξέλιξης του φαινομένου της πολιτικής βίας στον 21ο αιώνα.

 

Θρησκεία και Πολιτική

Το μάθημα αυτό εξετάζει το σύγχρονο ρόλο των θρησκειών στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι μεγαλύτερες θρησκείες (Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός και Βουδισμός) και οι επιδράσεις αυτών στη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων, στάσεων και ιδεολογιών. Μελετώνται ειδικά θέματα όπως αυτά της σύγκρουσης πολιτισμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαμόρφωσης νέων θρησκευτικών ρευμάτων. Τέλος, αναλύεται η σύγχρονη εικόνα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, καθώς και ο αντιφατικός ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσο και στις διεθνείς σχέσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ

 

 

Περιβάλλον και Πολιτική

Το μάθημα  διερευνά τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διασύνδεση τους με την πολιτική. Επιδιώκει να συζητήσει τις επιπτώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών από μια σειρά παγκοσμίων, εθνικών  και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν σε ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των ενεργειακών και υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης (υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό) και τους τρόπους λήψης αποφάσεων και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότητα των λύσεων που επιλέγονται από τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους παράγοντες (πολιτικούς θεσμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών).

 

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με αυτό που ευρέως ορίζεται ως ΚτΠ. Αν και μελετητές των διεθνών σχέσεων παραδοσιακά εστιάζουν στις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών, η παγκοσμιοποίηση και η ενίσχυση των επιστημονικών δικτύων εισήγαγαν στον τομέα της διαμόρφωσης πολιτικών μη κρατικούς δρώντες, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), άτυπα κοινωνικά δίκτυα, κινήσεις πολιτών, κοινωνικά κινήματα, επιστημονικές ενώσεις κ.α.  Το μάθημα θα εξετάσει εννοιολογικά τι ορίζεται ως ΚτΠ, καθώς και το ρόλο της στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Επίσης, θα μελετήσει σε βάθος τον αντίκτυπο της ΚτΠ στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν κρίσιμους τομείς όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς εξετάζοντας, παράλληλα, σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση των οργανώσεων αυτών, την λογοδοσία και την διαφάνεια. Έμφαση θα δοθεί στη θέση και το ρόλο της ΚτΠ στην Ελλάδα.

 

Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες

Το μάθημα επιδιώκει να συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών με ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα εμπειρικά περιβάλλοντα μελέτης των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής επιστήμης, που είναι αυτό το οποίο περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Τρίτος Κόσμος. Συγκεκριμένα, θα εστιάσει στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία σε χώρες εκτός Δύσης, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τα αίτια της διαφορετικότητας και των αντιθέσεων τους. Με έμφαση στις περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Ασίας, θα εξετασθούν παγκόσμια ζητήματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα, οι ασθένειες, οι πόλεμοι, η μετανάστευση, που εμφανίζονται κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Το μάθημα θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει το οξύμωρο πως παρά το γεγονός ότι ο Τρίτος Κόσμος είναι ο πιο πολυπληθής αλλά και πιο πλούσιος σε όρους περιβαλλοντικών πόρων, ορυκτού πλούτου κ.α., εντούτοις οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν συγκριτικά πολύ χειρότερες για τους πολίτες του.

 

 

 

 

 

 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

 

 

 

Θεωρητική Πληροφορική

 

 

 

 

 

 

Τεχ-νοη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Λύση προβλημάτων με πράκτορες αναζήτησης (search agents). Στρατηγικές αναζήτησης: breadthfirst search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search. Ευρετικές στρατηγικές αναζήτησης: greedy best-first search, A*-search. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (local search). Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problems), λύση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών με διάφορες παραλλαγές της οπισθοδρόμησης (backtracking). Πράκτορες για αναπαράσταση γνώσης και λογισμό. Προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Χρήση της προτασιακής και της λογικής πρώτης τάξης για αναπαράσταση γνώσης. Σχεδιασμός βάσεων γνώσεων, οντολογίες, παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές. Συστήματα λογισμού: modus ponens, unification, forward and backward chaining, resolution. Εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό και τη γλώσσα Prolog.

Αρι-ανα

Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση. Θεωρία σφαλμάτων: σφάλματα, σφάλματα στους υπολογισμούς. Θεωρία παρεμβολής: εισαγωγή, παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Newton, πηλίκα διαφορών, πεπερασμένες διαφορές, πολυώνυμα Newton – Gregory, διόρθωση στην παρεμβολή. Θεωρία προσέγγισης: Εισαγωγή, πολυωνυμική προσέγγιση, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, τεχνική του Chebyshev. Αριθμητική παραγώγιση: εισαγωγή, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Αριθμητική ολοκλήρωση: εισαγωγή, μέθοδοι NewtonCotes, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: εισαγωγή, μέθοδος διχοτόμησης – Bolzano, γενική επαναληπτική μέθοδος, μέθοδος Newton – Raphson.

Παρ-αλγ

Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Κριτήρια απόδοσης, κλιμάκωση και επιβαρύνσεις. Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων, αρχιτεκτονικών και εφαρμογών: αναζήτηση, διαίρει και βασίλευε, παραλληλισμός δεδομένων. Αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης: συγχωνευτική ταξινόμηση, quicksort, bitonic sort, υλοποίηση σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Αλγόριθμοι πινάκων: striping και διαμέριση, πολλαπλασιασμός πινάκων, γραμμικές εξισώσεις, ιδιοτιμές, πυκνές και αραιές τεχνικές, μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστήμη Δεδομένων

Συσ-δια-δεδ

Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων

Αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων. Δίσκοι και Αρχεία (ιεραρχία μνήμης και διαχείριση ενδιάμεσης μνήμης, συστοιχίες δίσκων RAID, οργανώσεις αρχείων - αρχεία σωρού/ταξινομημένα/ κατακερματισμένα/ομαδοποιημένα). Κατάλογος συστήματος και αποθήκευση εγγραφών. Δεντρικά ευρετήρια (ISAM, Β-δέντρα,Β+ δέντρα). Ευρετήρια κατακερματισμού (στατικός/επεκτατικός/ γραμμικός κατακερματισμός). Υπολογισμός τελεστών (επιλογής, προβολής, σύζευξης, συνάθροισης). Βελτιστοποίηση ερωτήσεων (σχέδιο εκτέλεσης και κόστος). Διαχείριση δοσοληψιών (χρονοπρογράμματα και σειριοποιησιμότητα). Διαχείριση συναλλαγών (ταυτοχρονισμός, επαναφορά από βλάβη). Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων. Βάσεις δεδομένων ειδικού σκοπού.

Μηχ-μαθ

Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Γνώσης

Εισαγωγή στις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (δεδομένα, προβλήματα, εφαρμογές). Γενικές τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης δεδομένων (δένδρα αποφάσεων, στατιστικές τεχνικές). Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης δεδομένων για πολυδιάστατα δεδομένα. Τεχνικές για ομαδοποίηση δεδομένων. Τεχνικές για ανεύρεση συσχετισμών σε πολυδιάστατα δεδομένα και σε σχεσιακά δεδομένα. Εφαρμογές των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε προβλήματα αναζήτησης.

Επε-σημ-πολ

Επεξεργασία Σημάτων Πολυμέσων

Συστήματα πολυμέσων. Σήματα φωνής, ήχου, εικόνας και βίντεο. Ψηφιοποίηση σημάτων. Συμπίεση και κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση εντροπίας. Συμπίεση σημάτων φωνής. Συμπίεση σημάτων ήχου. Συμπίεση σημάτων εικόνων κατά JPEG. Συμπίεση σημάτων βίντεο κατά Η.26x και κατά MPEG. Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων. Ροή πολυμέσων. Εφαρμογές των πολυμέσων στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.

Θεατρικών Σπουδών

 

 

 

Θέατρο του 20ου αιώνα

02ΥΕ020

Ιστορία και δραματολογία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος αιώνας

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου τον 20ο αιώνα, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έως το 1968.  Θα ασχοληθούμε κυρίως με ό,τι αφορά στη θεατρική παραγωγή, από την αρχιτεκτονική των θεάτρων και την σύσταση των θιάσων έως την οργάνωση των παραστάσεων και το ύφος της υπόκρισης.  Παράλληλα, θα ερευνήσουμε την σχέση της θεατρικής παραγωγής με σημαντικά αισθητικά ρεύματα της περιόδου όπως ο νατουραλισμός, ο συμβολισμός και ο εξπρεσιονισμός.  Θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα η γένεση του θεάτρου των σκηνοθετών τον ύστερο 19ο αιώνα, που καθορίζει όλο το μεταγενέστερο θέατρο.  Θα δώσουμε έμφαση στη μελέτη του έργου σημαντικών σκηνοθετών όπως των Στανισλάφσκι, Άππια, Ράινχαρντ, Μέγιερχολντ και Μπρεχτ. Ως προς την δραματολογία, θα εστιάσουμε στις υφολογικές καινοτομίες κορυφαίων συγγραφέων των αρχών του 20ου αιώνα όπως του Ίψεν, του Τσέχωφ και του Στρίντμπεργκ. 

34ΕΧ129

Μορφές και είδη του Νεοελληνικού Θεάτρου

Το μάθημα  εισάγει  και εξοικειώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ιδιαίτερες μορφές και είδη του νεοελληνικού θεάτρου του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρόκειται για σύνθετες σκηνικές εκφάνσεις, οι οποίες συνήθως δεν διδάσκονται στον βασικό κορμό της ιστορίας του νεότερου ελληνικού θεάτρου, υπήρξαν όμως σημαντικές και δημοφιλείς για την εποχή τους.

03ΤΕ001

 

Σκηνοθετικές προσεγγίσεις στο αρχαίο δράμα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ερμηνευτικές παραδόσεις του αρχαίου δράματος από το 1970 έως σήμερα.  Συμπεριλαμβάνει τόσο παραστάσεις σταθμούς στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος διεθνώς, όπως η Τριλογία του AndreiSerban ή το Dionysus 69 του RichardSchechner όσο και σύγχρονες σκηνικές ερμηνείες που συζητούνται σε ιστορική προοπτική. Το μάθημα επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο θέατρο, αλλά αξιοποιεί και κάποια παραδείγματα σκηνοθεσίας αρχαίου δράματος στον κινηματογράφο. Ερευνούμε ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων του αρχαίου δράματος, από παραστάσεις που δίνουν έμφαση στον λόγο, σε παραστάσεις με επίκεντρο το σώμα η την εικαστική σύνθεση.  Ιδεολογικά επίσης τα παραδείγματα που θα συζητηθούν παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και κυμαίνονται από ψυχαναλυτικές σε μαρξιστικές ή φεμινιστικές ερμηνείες.  Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη σημασία στο πώς σκηνοθέτες αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες του αρχαίου δράματος, όπως ο χορός ή η μάσκα. 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδαγωγική

02ΥΧ004

Παιδαγωγική του θεάτρου I: Η διδακτική του θεάτρου στην Εκπαίδευση

Στο μάθημα εξετάζονται οι μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση και ειδικότερα αναλύεται το εκπαιδευτικό δράμα. Διερευνάται η εμφάνιση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού δράματος στις διάφορες χώρες καθώς και οι πρωτοπόροι αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, παρουσιάζονται οι θεωρίες που πλαισιώνουν την προβληματική του εκπαιδευτικού δράματος, καθώς και μεθοδολογία διδακτικής του σε όλες τις ηλικίες. Τέλος, παρουσιάζεται ένας οδηγός μετάβασης από το εκπαιδευτικό δράμα στη θεατρική παράσταση.

34ΕΧ014

Παιδαγωγική του Θεάτρου V: Η Ψυχοπαιδαγωγική της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση

Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες της ψυχοπαιδαγωγικής για τη διδασκαλία του θεάτρου στην εκπαίδευση.

Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει το περιεχόμενο, τη δομή και τον στόχο της διδακτικής του θεάτρου, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχοπαιδαγωγικής, στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η  πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, μέσω βιωματικών θεατρικών εργαστηρίων σε τεχνικές της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση.

34ΕΕ013

Παιδαγωγική του Θεάτρου VI: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε κοινωνικούς χώρους & φορείς

Το μάθημα, εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια της δια βίου μάθησης και σε εκπαιδευτικούς κοινωνικούς τόπους/φορείς προκειμένου να  κατανοήσουν τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων. Οι έννοιες και οι τόποι μπορεί να είναι η διαπολιτισμικότητα, οι μετανάστες, οι ευπαθείς ομάδες, η ειδική αγωγή, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η αγωγή υγείας, η εκπαίδευση παιδιών στο νοσοκομείο, οι ασθενείς σε κίνδυνο, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τα γηροκομεία, τα ΚΑΠΙ, η μουσειακή εκπαίδευση και τα μουσεία, η εκπαίδευση στις φυλακές και σε καταστήματα ανηλίκων, οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης και διασκέδασης, οι κατασκηνώσεις κ.ά.

 

 

 

 

Χορός

01YX050

Εισαγωγή στο Χορό: Θεωρία και Πράξη

Στο μάθημα γίνεται  η παρουσίαση μιας σφαιρικής εικόνας του χορού ως πολιτισμικής και κοινωνικής πρακτικής. Επίσης αναλύονται στοιχεία της εξέλιξης του χορού ανά τους αιώνες μέχρι τις μέρες μας, εξετάζοντας βασικές προσωπικότητες του μοντέρνου και του μεταμοντέρνου χορού και οι θεωρητικές και φιλοσοφικές αρχές που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί.  Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες που συνδέθηκαν με το χορό, καθώς και στη σχέση  του χορού με τις άλλες τέχνες.

34EE506

Χορός: Σύγχρονες και Μεταμοντέρνες πρακτικές στον Χορό

Στο μάθημα γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη στα στοιχεία της εξέλιξης του Μοντέρνου χορού από τις αρχές του 20 ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, εξετάζοντας βασικές προσωπικότητες του σύγχρονου και του μεταμοντέρνου χορού και τις θεωρητικές και φιλοσοφικές αρχές που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Τέλος, δίνεται έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες που συνδέθηκαν με το χορό, καθώς και στη σχέση του χορού με τις άλλες τέχνες. Η μελέτη της πρακτικής εξάσκησης, εστιάζει στη διερεύνηση των ιδεών και του νοήματος του χορού.

03XΕ010

Χορός I: Χορογραφία

Οι φοιτητές/τριες  διδάσκονται τις μεθόδους διδασκαλίας της χορογραφίας, καθώς και τις θεωρίες του χορού και προσπαθούν να τις εφαρμόσουν στην χορογραφία. Επίσης γίνεται  χρήση θεατρικών καθώς και άλλων στοιχείων στη χορογραφία. Οι  φοιτητές/τριες εξασκούνται σε ομάδες, σόλο, ντουέτο. Επιπλέον διερευνούν το σώμα  στο χώρο, και το σώμα ως χώρο, τον χρόνο και τη διάρκεια, τη σχέση μουσικής-χορού και άλλων τεχνών.

 

 

 

Υποκριτική και Σκηνοθεσία

02ΥΕ009

Σκηνοθετικά Ρεύματα, θεωρία και εφαρμογές

Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της τέχνης της σκηνοθεσίας με ιδιαίτερη έμφαση στους δημιουργούς του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.  Παράλληλα, το μάθημα ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς την φύση της τέχνης της σκηνοθεσίας, παρουσιάζοντας τους μια πολυμορφία προσεγγίσεων ως προς το τι συνιστά σκηνική τέχνη.  Θα ερευνήσουμε σκηνικά ρεύματα όπως η αληθοφάνεια, ο συμβολισμός, ο εξπρεσιονισμός, το θέατρο με εικαστικές καταβολές, καθώς και το πολιτικό θέατρο.  Η μελέτη σκηνοθετών εστιάζει στην μελέτη χαρακτηριστικών παραστάσεων και υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και κείμενα των σκηνοθετών.  Οι σκηνοθέτες που θα μας απασχολήσουν συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους Α. Antoine, C. Stanislavsky, A. Appia, M. Reinhardt και E. Piscator. 

34ΕΕ201

Υποκριτική και Κοινωνία II: Το Εθνόδραμα και το Θέατρο Ντοκουμέντο

Το μάθημα στοχεύει: α) στην εξερεύνηση «αυτολεξεί» θεατρικών τρόπων επεξεργασίας της πραγματικότητας και της ιστορίας, των τεκμηρίων και των μαρτυριών, των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, εστιάζοντας κυρίως στο Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο και β) στην παροχή εργαλείων  και τεχνικών στους φοιτητές/τριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με επάρκεια ως ενεργά υποκείμενα της καλλιτεχνικής πρακτικής με ταυτόχρονους πολλαπλούς ρόλους, ως ηθοποιοί - ερευνητές -δραματουργοί, προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του μετα-δραματικού, συλλογικού και επινοητικού θεάτρου,  γ) στην καλλιέργεια της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως εμψυχωτές/τριες θεάτρου με κοινότητες, κοινωνικούς φορείς, ευπαθείς ομάδες, νέους.

03ΖΧ001

Υποκριτική I

Το μάθημα  εισάγει τους φοιτητές στο έργο της ανάλυσης του κειμένου από την οπτική γωνία του ηθοποιού, ακολουθώντας τη ρεαλιστική παράδοση του Κ. Στανισλάβσκι και του αγγλοσαξονικού ψυχολογικού ρεαλισμού και δουλεύοντας πάνω σε αποσπάσματα θεατρικών έργων του σύγχρονου ή του κλασικού ρεπερτορίου.             

 

             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (2018-2019)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Βασικά Στοιχεία Υποψηφίου

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Επώνυμο και Όνομα Πατέρα

 

Επώνυμο και Όνομα Μητέρας

 

Email

 

Τηλέφωνο

 

Ημερομηνία γέννησης

 

Τόπος γέννησης

 

Υπηκοότητα

 

Α.Φ.Μ.

 

Στοιχεία Κατοικίας Υποψηφίου

Οδός

 

Αριθμός

 

Ταχυδρομικός Κώδικας

 

Πόλη/Νομός

 

Χώρα

 

Στοιχεία Αιτούμενου/-ων Μαθήματος/-ων ανά Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου

 

Κωδικός Μαθήματος/-ων ανά Επιστημονικό Πεδίο