Γραφήματα Στατιστικών Στοιχείων ΠΑΠΕΛ

 

Γράφημα 1 : Κατανομή θέσεων  - (Απορρόφηση / Εγκεκριμένες ΕΤΟΣ 2016 - 2017)

 

 

 

Γράφημα 2 : Κατανομή θέσεων (Απορρόφησης ΕΤΟΣ 2016 - 2017)